ATIK KODU ACIKLAMA
02 01 04 Atık plastikler
02 01 10 Atık metal
03 03 08 Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar
04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
04 02 15 04 02 14 dışındaki perdah atıkları
04 02 21 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
04 02 22 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
07 02 13 Atık plastik
07 02 15 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
07 02 17 07 02 16 dışında silikon içeren atıklar
09 01 07 Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kâğıdı
09 01 08 Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kâğıdı
10 02 01 Cüruf işleme atıkları
10 02 02 İşlenmemiş cüruf
10 02 10 Haddehane tufalı
10 03 02 Anot hurdaları
10 03 05 Atık alüminyum oksit
10 03 16 10 03 15 dışındaki köpükler
10 03 18 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 03 20 10 03 19 dışındaki baca gazı tozu
10 03 30 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar
10 05 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 05 11 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
10 06 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 06 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 07 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 07 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 07 03 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 08 09 Diğer cüruflar
10 08 11 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
10 08 14 Anot hurdası
10 09 03 Ocak cürufları
10 09 06 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 08 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 06 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 08 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 11 03 Cam elyaf atıkları
10 11 12 10 11 11 dışındaki atık camlar
10 12 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 12 06 Iskarta kalıplar
11 05 01 Katı çinko
12 01 01 Demir metal çapakları ve talaşları
12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar
12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşları
12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar
12 01 13 Kaynak atıkları
12 01 21 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
15 02 03 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
16 01 12 16 01 11 dışındaki fren balataları
16 01 16 Sıvılaştırılmış gaz tankları
16 01 17 Demir metaller
16 01 18 Demir olmayan metaller
16 01 19 Plastik
16 01 20 Cam
16 01 22 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
16 03 04 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar
16 03 06 16 03 05 dışındaki organik atıklar
16 08 03 Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
16 11 02 16 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler
16 11 04 16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve reflektörler
16 11 06 16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve reflektörler
17 02 01 Ahşap
17 02 03 Plastik
17 04 01 Bakır, bronz, pirinç 
17 04 02 Alüminyum
17 04 03 Kurşun
17 04 04 Çinko
17 04 05 Demir ve çelik
17 04 06 Kalay
17 04 07 Karışık metaller
17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar
19 01 02 Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler
19 10 01 Demir ve çelik atıkları
19 10 02 Demir olmayan atıklar
19 12 01 Kağıt ve karton
19 12 02 Demir metali
19 12 03 Demir dışı metal
19 12 04 Plastik ve lastik
19 12 05 Cam
19 12 07 19 12 06 dışındaki ahşap
19 12 08 Tekstil malzemeleri
19 12 10 Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)
20 01 01 Kâğıt ve karton
20 01 02 Cam
20 01 10 Giysiler
20 01 11 Tekstil ürünleri
20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap
20 01 39 Plastikler
20 01 40 Metaller